ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ

Γενική Πρόγνωση Καιρού Ελλάδας 2 ημερών από ΕΜΥ

Γενική Πρόγνωση Καιρού Ελλάδος (3-7 ημερών) από ΕΜΥ 

Δελτίο Θαλασσών για τον Καιρό και τη Ναυτιλία από ΕΜΥ 

 

 

 

Χάρτες από προγνωστικά μοντέλα . Επίσημες προγνώσεις από ΕΜΥ