Ένα μικρό μάθημα μετεωρολογίας

Μέσα στις καθημερινές εργασίες ενός επαγγελματία μετεωρολόγου, είναι ο έλεγχος και η επαλήθευση των πραγματικών δεδομένων με τα προγνωστικά. Στο παράδειγμα που ακολουθεί οι δύο παρακάτω χάρτες αναφέρονται στην στάθμη των 500hPa, μία πολύ βασική στάθμη της ατμόσφαιρας όπου οι μεταβλητές της μπορούν να δώσουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την προβλεπόμενη διάταξη των αερίων μαζών.

Ο παραπάνω χάρτης μας δείχνει την πραγματική κατάσταση που προκύπτει μετά την ανάλυσή του και ο δεύτερος χάρτης που ακολουθεί μας απεικονίζει  τα προγνωστικά στοιχεία που είχα διαθέσιμα ήδη απο το πρωί.

Με την σύγκριση των χαρτών "τεστάρουμε" την προγνωσιμότητα της ατμόσφαιρας και τον ασφαλή ορίζοντα αξιοπιστίας ενός μοντέλου και κατόπιν εκδίδουμε τα δελτία καιρού.