Κλιματικός Άτλας Ελλάδος

Ο Κλιματικός Άτλας της Ελλάδος αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για όλους . Περιέχει μετεωρολογικά δεδομένα θερμοκρασίας , υετού και ηλιοφάνειας για το χρονικό διάστημα 1971-2000.

\

Ο Κλιματικός Άτλας της Ελλάδος αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για όλους . Περιέχει μετεωρολογικά δεδομένα θερμοκρασίας , υετού και ηλιοφάνειας για το χρονικό διάστημα 1971-2000.

http://www.emy.gr/hnms/greek/pdf/Climate_Atlas_Of_Greece.pdf

Αξιόλογη και η  μεταπτυχιακή εργασία της κ. Φαρμακάκη από το ΕΜΠ όπου και εκεί παρουσιάζεται η δημιουργία ενός κλιματικού άτλαντα της Ελλάδος και η μελέτη του συσχετισμού που υπάρχει μεταξύ μέγιστου ημερήσιου ύψους βροχής και μέσου ετήσιο-μηνιαίου ύψους βροχής σε κάθε περιοχή.

http://dspace.lib.ntua.gr/bitstream/handle/123456789/5893/farmakaki_klim...