Ανοιχτή Επιστολή προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Αμύνης

Θεόδωρος Ν. Κολυδάς

Υποδιοικητής ΕΜΥ                                                                                                                                                                        Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2016

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Αμύνης

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

                 Όπως γνωρίζετε στην ΕΜΥ βρίσκομαι πάνω από 30 χρόνια και τα τελευταία δύο εκτελώ χρέη Υποδιοικητή.  Επειδή δεν έχω λάβει κάποια απάντηση στο μήνυμα (email) που σας έχω αποστείλει πρόσφατα, δημοσιοποιώ κάποιες διοικητικές πρακτικές που έχουν ακολουθηθεί από την ΕΜΥ το τελευταίο χρονικό διάστημα με τις οποίες δεν συμφωνώ και οι οποίες αφορούν τις διαδικασίες συγκρότησης επιτροπής για την αλλαγή του Οργανισμού -Κανονισμού της υπηρεσίας μας.

                 Από τον Δεκέμβριο του 2015 ο κ ΑΝΥΕΘΑ είχε δώσει την εντολή να συσταθεί επιτροπή αλλαγής του Οργανισμού με αρμοδιότητα της σύνθεσής της, στην ΕΜΥ. Πριν συσταθεί αυτή η επιτροπή, ο κ. Διοικητής συγκάλεσε το Μετεωρολογικό Συμβούλιο (Μ.Σ). της ΕΜΥ- το οποίο είναι συμβουλευτικό όργανό του -και αποτελείται από Διευθυντές. Μετά από διεργασίες, και διάφορα που ειπώθηκαν κατά την διάρκεια του Μετεωρολογικού  Συμβουλίου (για τα οποία έχω ήδη κάνει υπηρεσιακή αναφορά) εξαιρέθηκα όχι μόνο από την θέση Προέδρου της Επιτροπής, αλλά ακόμη και από απλό μέλος. Ο κ. Διοικητής άλλαξε αδικαιολόγητα τις αποφάσεις του για την σύνθεση της επιτροπής, παρότι πριν λίγες ημέρες σχεδόν συμφωνούσε με τις δικές μου. Κατά τη διάρκεια δε του ΜΣ. διατυπώθηκαν ανακρίβειες όπως ότι «ο Υποδιοικητής δεν μπορεί να μετέχει σε αυτή την επιτροπή» και μεθοδεύτηκε με αυτόν τον τρόπο η τοποθέτηση ως Προέδρου ενός στρατιωτικού Διευθυντή της ΕΜΥ, αντί του Υποδιοικητή της Υπηρεσίας, ιεραρχικά ανώτερου, ανατρέποντας τους κανόνες της χρηστής Διοίκησης. Για παράξενο επίσης λόγο, απο τον ίδιο τον κ. Διοικητή, εξαιρέθηκε και η συμμετοχή ως μέλους της επιτροπής, ενός συνδικαλιστικού οργάνου του Προέδρου Συλλόγου Μετεωρολόγων Α τάξης και του αναπληρωματικού, Προέδρου του Πανελληνίου Συλλόγου Μετεωρολόγων, χωρίς να υπάρξει ουδεμία αιτιολόγηση παρότι πριν από λίγες ημέρες ο ίδιος ο Διοικητής τον υποστήριζε. Το σχετικό έγγραφο ορισμού της επιτροπής έφυγε μόλις χθες από την ΕΜΥ.

                 Κύριε Υπουργέ, είναι προφανές ότι οι παραπάνω διοικητικές διαδικασίες, ενέργειες  και πρακτικές μας πάνε πολύ πίσω και προσβάλλουν και εμένα προσωπικά αλλά και τα μέλη του συλλόγου των Μετεωρολόγων. Δεν αντιδικώ μόνο επί προσωπικού επί των αποφάσεων,  αλλά πιστεύω ότι με αυτές τις ενέργειες η επιτροπή αυτή κάλλιστα μπορεί να κριθεί άκυρη καθώς δεν αντιπροσωπεύει μεγάλο μέρος της υπηρεσίας μας. Για να λυθεί το όλο θέμα, προτείνω να αναλάβετε την πρωτοβουλία και να συστήσετε Εθνικό Μετεωρολογικό Συμβούλιο, ένα όργανο στο οποίο θα συμμετέχουν στελέχη της ΕΜΥ αλλά και θεσμικά όργανα της Πολιτείας που σχετίζονται με την Μετεωρολογία ή με άλλες συναφείς δράσεις. Σας υπενθυμίζω ότι ο κ. Αναπληρωτής Υπουργός κ. Βίτσας αναγνωρίζοντας προφανώς τον σημαντικό ρόλο της ΕΜΥ για τα επόμενα χρόνια, έδωσε ρόλο συμβούλου σε τρία  παλαιά στελέχη της ΕΜΥ τα οποία πλέον έχουν συνταξιοδοτηθεί. Επειδή κύριε Υπουργέ η ΕΜΥ είναι υπηρεσία του Ελληνικού Κράτους, και συνεργάζεται με επίσημους φορείς, πιστεύω ότι το θέμα του Οργανισμού-Κανονισμού της αφορά κυρίως θεσμικούς παράγοντες της πολιτείας, δηλαδή τις συνεργαζόμενες Υπηρεσίες , Οργανισμούς και Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας μας τα οποία πρέπει να μετέχουν σε αυτό το Εθνικό Μετεωρολογικό Συμβούλιο.

                 Αυτό το Εθνικό Μετεωρολογικό Συμβούλιο, μπορείτε μόνο εσείς να το καλέσετε, καθώς η αρμοδιότητα αυτή απορρέει από το άρθρο 3 του ΠΔ 161/97 που διέπει μέχρι στιγμής την ΕΜΥ, όπου αναφέρεται ότι: “ Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μπορεί να συγκροτείται κατά περίπτωση συμβουλευτικό όργανο σε ότι αφορά τη στρατηγική ανάπτυξης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με την ονομασία Εθνικό Μετεωρολογικό Συμβούλιο και να καθορίζονται τα μέλη και ο χρόνος θητείας τους»  Ενδεικτικά μέλη αυτού του Συμβουλίου θα μπορούσαν να είναι ο Πρόεδρος της Ελληνικής Μετεωρολογικής Εταιρείας, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο  Διοικητής ΥΠΑ, στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Ναυτιλίας, η ΓΓΕΤ, καθώς επίσης Ακαδημαϊκοί και Πανεπιστημιακοί καθηγητές από τα Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας μας τα οποία με την σειρά τους καλούνται να αποδεχτούν την πρόταση αυτή, εφόσον εσείς την προκρίνετε.

                Το θέμα αλλαγής του νέου ρόλου της ΕΜΥ πρέπει να τεθεί υπό ευρεία Διαβούλευση διότι οι αλλαγές στην δομή της δεν αφορούν μόνο εμάς τους εργαζομένους, τις θέσεις ευθύνης ή μόνο το ΥΠΕΘΑ, αλλά ολόκληρη την κοινωνία. Πριν από λίγες ημέρες ενημέρωσα γραπτώς και προφορικώς όλους τους εργαζομένους της ΕΜΥ και τους ανέλυσα τα αποτελέσματα επιτροπής του  ΥΠΕΘΑ σχετικά με τον αριθμό του πολιτικού προσωπικού που προέκυπτε για την ΕΜΥ ,μετά από την συνεργασία που είχα με την κ. Ειδική Γραμματέα. Στην συνάντηση που είχα με τους εργαζομένους τόνισα ότι πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές στην ΕΜΥ τα επόμενα χρόνια, σε διοικητικό αλλά και ερευνητικό επίπεδο, με καλύτερη κατανομή και εκμετάλλευση του ανθρώπινου δυναμικού. Από τις παραπάνω δράσεις και από τον "ανοιχτό" τρόπο Διοίκησης, κάποιοι ενοχλήθηκαν, διότι στην σχετική ενημέρωση ειπώθηκαν αλήθειες, όπως για παράδειγμα ότι τα τελευταία 20 χρόνια λόγω διαφόρων συγκυριών η μείωση του πολιτικού προσωπικού στην ΕΜΥ έφτασε το 70%, ενώ από το 2010 και μετά ξεπέρασε το 58% όπως αναφέρω εκτενώς και σε σχετικό άρθρο στην προσωπική μου ιστοσελίδα .  

                 Κύριε Υπουργέ, με την παρούσα δομή της ΕΜΥ, μπορεί τα αεροδρόμια να στελεχώνονται επαρκώς, εφόσον το στρατιωτικό προσωπικό είναι τριπλάσιο του πολιτικού, όμως όλοι οι υπόλοιποι τομείς και δράσεις που πρέπει να υποστηρίζονται έρχονται σε δεύτερη μοίρα και υπολειτουργούν. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε επιχειρησιακό επίπεδο έχει «καταρρεύσει» το δίκτυο των αγρό-μετεωρολογικών σταθμών ,το αντίστοιχο τμήμα Αγροτικής Μετεωρολογίας υποστελεχώνεται, ενώ το ίδιο συμβαίνει στο τμήμα της Υδρολογίας, και της Έρευνας Αγοράς. Στα λιμάνια της Πάτρας, του Πειραιά της Ηγουμενίτσας πλέον δεν υπάρχουν σταθμοί παρατήρησης, αλλά ούτε καν αυτόματοι σταθμοί. Με το παραπάνω παράδειγμα καθίσταται σαφές ότι τόσο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όσο και το Ναυτιλίας έχουν σημαντικό λόγο και ερείσματα για να μας "υποδείξουν" πως θα ήθελαν να λειτουργεί η ΕΜΥ, έτσι ώστε εμείς να καλύψουμε καλύτερα τις ανάγκες τους για τα επόμενα χρόνια εν όψει της αλλαγής του Οργανισμού μας. Δηλαδή να μας προτείνουν ιδέες για το πως εμείς θα μπορούσαμε να τους προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες και προϊόντα. Για τον λόγο αυτό προτείνω την σύσταση Εθνικού Μετεωρολογικού Συμβουλίου, πέραν σκοπιμοτήτων και συντεχνιών ,διότι στόχος όλων μας πρέπει να είναι η ανανέωση σε αυτά τα σχεδόν «νεκρά» τμήματα της ΕΜΥ, έτσι ώστε τα όποια κενά να κλείσουν και να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε ακόμη περισσότερο δράσεις, που θα μας αποφέρουν πολλαπλά οφέλη για τον πολίτη μέσα από την Ναυτιλία την Αεροναυτιλία την Πολιτική Προστασία και τον Τουρισμό, με νέες Οργανωτικές Δομές και πρότυπα.

Με τιμή

Θεόδωρος Ν. Κολυδάς