Ωρα 19:30 Παρασκευή 28 Σεπτ 2018

28/09/2018
Περιγραφή: 
Τελευταίες δορυφορικές εικόνες απο το βαρομετρικό χαμηλό το οποίο ακόμη δεν έχει ενισχυθεί ιδιαίτερα .