Ορισμός καύσωνα

Στη διεθνή ορολογία δεν υπάρχει κοινός ορισμός του καύσωνα, ενώ τα κριτήρια για τον ορισμό του διαφοροποιούνται ανάλογα με τη γεωγραφική θέση και τις κλιματικές συνθήκες μιας περιοχής

καστρο

Η πολιτιστική κληρονομιά έχει οικουμενική αξία για εμάς ως άτομα, κοινότητες και κοινωνίες. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να διατηρηθεί και να κληροδοτηθεί στις μελλοντικές γενιές. Υπάρχει όμως καταγγελία από τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ),ότι στη λίστα με τα 10.119 δημόσια κτήρια που δόθηκαν προς αξιοποίηση από το υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων, περιλαμβάνονται αρχαία μνημεία και μουσεία

ΕΜΚ

Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκε επίσημη επίσκεψη αρχηγού του ΓΕΑ στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

ΕΜΥ

Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε ακόμη περισσότερο, δράσεις που θα αποφέρουν πολλαπλά οφέλη στον πολίτη μέσω της Ναυτιλίας της Αεροναυτιλίας της Πολιτικής Προστασίας της Γεωργίας και του Τουρισμού,  με νέες Οργανωτικές Δομές και πρότυπα.