Επίσκεψη ΑΝΥΕΘΑ και Ειδικής Γραμματέως ΥΠΕΘΑ στην ΕΜΥ

Επίσκεψη στην ΕΜΥ

Η επίσκεψη ξεκίνησε με την τυπική ενημέρωση στο Κεντρικό Αμφιθέατρο από τον κ. Διοικητή της ΕΜΥ για την λειτουργία της υπηρεσίας και το έργο της, με την προβολή σχετικής παρουσίασης . Ακολούθησε επίσκεψη στους χώρους του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου και της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών, όπου ενημερώθηκε άμεσα από τους ίδιους τους εργαζόμενους.

Στον σύντομο χρόνο της επίσκεψής, του ετέθησαν υπόψη τα προβλήματα στελέχωσης με προσωπικό όλων των κατηγοριών της υπηρεσίας και δόθηκε βαρύτητα σε αυτό του πολιτικού προσωπικού,  στην Διεύθυνση του ΕΜΚ. Του τονίστηκε ότι το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο (ΕΜΚ) και η Πληροφορική φέρουν το μεγαλύτερο βάρος, λόγω του απαιτητικού επιχειρησιακού τους ρόλου.Ενημερώθηκε για τις πρόσφατες προσπάθειες αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών της ΕΜΥ, με επίκεντρο την ασφάλεια των πολιτών, ειδικά στις περιπτώσεις επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Στην ξενάγηση του επισημάνθηκε ότι θα πρέπει να γίνει και αλλαγή στόχων με ενδυνάμωση της έρευνας στην ΕΜΥ, που θα μπορούσε να υλοποιηθεί με αλλαγή του νομικού καθεστώτος έτσι ώστε,  η υπηρεσία να μπορεί να αντλεί μέρος του εξοπλισμού της όχι μόνο από τον Κρατικό προυπολογισμό, αλλά και από αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράμματα..

Ο ΑΝΥΕΘΑ μετά την σύντομη ξενάγηση στους χώρους εργασίας του ΕΜΚ και της Διεύθυνσης Πληροφορικής, απευθύνθηκε στο προσωπικό και υπογράμμισε την προσφορά της ΕΜΥ από την ίδρυσή της, που διαρκώς και αποφασιστικά παρέχει πολύτιμη υποστήριξη, όχι μόνο στην Πολεμική Αεροπορία και γενικότερα στις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, με την παροχή προγνώσεων στους τομείς της Ναυτιλίας, της Κλιματολογίας και της Αγρομετεωρολογίας.

«Με τον τρόπο αυτό – τόνισε- η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο μόνος επίσημος κρατικός φορέας μετεωρολογικών προγνώσεων, ενισχύει διαχρονικά την εθνική οικονομία και βελτιώνει την καθημερινότητα του πολίτη. Αναγνωρίζουμε ότι τα προηγούμενα χρόνια, τα χρόνια της κρίσης, σηκώσατε, στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, ένα βαρύ και μεγάλο φορτίο. Σήμερα, η Ελλάδα έχει πλέον καταφέρει να αλλάξει μονοπάτι.

Συνεχίζοντας την ομιλία του ανέφερε ότι : " Είναι στις προθέσεις μας η ενδυνάμωση της Υπηρεσίας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε υλικοτεχνικές υποδομές, καθώς και η θωράκιση του θεσμικού της ρόλου, ο οποίος δεν γίνεται, ούτε υπάρχει πρόθεση να αμφισβητηθεί. Πιστεύουμε σε εσάς, μέλημά μας είναι η περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της ΕΜΥ και η αναβάθμιση των πληροφοριακών της συστημάτων, έτσι ώστε να σας διευκολύνουμε όσο μπορούμε για να συνεχίσετε να ανταποκρίνεστε πλήρως στο υψηλό επιχειρησιακό και επιστημονικό έργο που επιτελείτε, αλλά και στις ανάγκες που έχετε".

Η ομιλία του έκλεισε με τα εξής λόγια : "H πρόκληση της Κλιματικής Αλλαγής, αλλά και άλλες αναδυόμενες απειλές από ακραία καιρικά φαινόμενα, καθιστούν επιβεβλημένες την εύρυθμη λειτουργία, καθώς και την επιχειρησιακή και επιστημονική αρτιότητα της ΕΜΥ. Παράλληλα, καθιστούν αυτονόητα αναγκαία τη συμβολή, τη συνεργασία και τον συντονισμό της Υπηρεσίας με το σύνολο των εμπλεκομένων φορέων ανά περίπτωση, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου".

Πριν αποχωρήσει από την υπηρεσία δέχτηκε αντιπροσωπεία των εργαζομένων που του εξέθεσαν τα προβλήματας από την δική τους σκοπιά και οπτική. Διότι άλλη ματιά έχουν οι Διευθυντές -που του μίλησαν προηγουμένως- και άλλη οι απλοί εργαζόμενοι οι οποίοι είναι και οι τελικοί αποδέκτες των όποιων πιέσεων και προβλημάτων.