Οι δορυφόροι πιστοποιούν τις επίγειες μετρήσεις των μετεωρολογικών σταθμών

Η Ιαπωνική Υπηρεσία Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης πριν από λίγο καιρό δημιούργησε την υπηρεσία JAXA Climate Rainfall Watch για την παρακολούθηση των ακραίων καιρικών συνθηκών και του κλίματος σε όλο τον κόσμο . Στην κακοκαιρία μεταξύ 9 και 11 Δεκεμβρίου 2021 από τους δορυφόρους μετρήθηκαν πάνω από 300 mm βροχής  πάνω από την ηπειρωτική Ελλάδα και ΄έτσι έμεσα οι δορυφόροι "πιστοποίησαν" τις επίγειες μετρήσεις .  Μέσα Από την εφαρμογή ο χρήστης έχει την δυνατότητα να πληροφορηθεί για τις  ωριαίες παγκόσμιες μετρήσεις της βροχόπτωσης,  καθώς και να κατεβάσει δεδομένα για έντονες βροχοπτώσεις και ξηρασία σε διαφορετικές χρονικές κλίμακες (ημερήσια, πενθήμερη , εβδομαδιαία, 10ήμερη και μηνιαία). Οι παγκόσμιοι χάρτες βροχοπτώσεων που βασίζονται σε δορυφόρους παράγουν μετρήσεις υψηλής ακρίβειας που μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση του μεταβαλλόμενου κλίματος, να βελτιώσουν τις προβλέψεις ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως πλημμύρες και ξηρασίες, να ελαχιστοποιήσουν τις ζημιές και να ενισχύσουν τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.

Η τριήμερη βροχόπτωση από τις 9 έως 12 Δεκεμβρίου 2021 από την υπηρεσία GPM

Όλοι οι μετεωρολόγοι διεθνώς , αλλά και στην Ελλάδα παρακολουθούν  τις έντονες βροχοπτώσεις σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και συλλέγουν ή  αποθηκεύουν τα  δεδομένα πρτοηγουμένων μηνών.  Η JAXA έχει αντιμετωπίσει ζητήματα που σχετίζονται με τις παγκόσμιες βροχοπτώσεις στο πλαίσιο της Αποστολής της Global Precipitation Measurement (GPM), στόχος της οποίας είναι η διεξαγωγή μετρήσεων βροχής και χιονιού υψηλής ακρίβειας, ωριαίες και παγκόσμιες , χρησιμοποιώντας δορυφορικά δεδομένα. Η αποστολή, η οποία διευθύνεται από την JAXA και τη NASA, και διεξάγεται σε συνεργασία με τις NOAA, CNES, ISRO και EUMETSAT, αποτελείται από έναν κεντρικό δορυφόρο και έναν αστερισμό από οκτώ δορυφόρους . Ο πυρήνας-δορυφόρος φέρει ένα ραντάρ βροχόπτωσης διπλής συχνότητας (DPR) και ένα ραδιόμετρο μικροκυμάτων. ενώ οι δορυφόροι του αστερισμού φέρουν συσκευές απεικόνισης μικροκυμάτων και ηχοβολητές. Το DPR, αναλύει τις πληροφορίες που παρέχονται από τον αστερισμό των δορυφόρων και παρατηρεί οποιαδήποτε βροχόπτωση από δυνατή βροχή έως ελαφριά βροχή,  χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές ραδιοσυχνότητες που αναλύουν την τρισδιάστατη δομή της βροχόπτωσης.

Στο πλαίσιο της αποστολής GPM, η JAXA παρέχει άλλα εργαλεία για τη μέτρηση των καιρικών φαινομένων και παρακολουθεί την τρέχουσα κατανομή βροχοπτώσεων, συνδυάζοντας εκτιμήσεις βροχόπτωσης από ραδιόμετρα πολλαπλών μικροκυμάτων και εκτιμήσεις της κίνησης των βροχερών περιοχών από συσκευές απεικόνισης υπέρυθρων γεωστατικών δορυφόρων.