Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ- ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Θερμικός Δείκτης

Στο προηγούμενο άρθρο μας αναφερθήκαμε διεξοδικά για τις δύσκολες εργασιακές συνθήκες που υπάρχουν κατά την περίοδο του καλοκαιριού στη χώρα μας, οπότε και λαμβάνει χώρα ιδιαίτερη καταπόνηση των εργαζομένων, που οφείλεται στη συνέργεια μετεωρολογικών δεδομένων του εξωτερικού περιβάλλοντος και παραμέτρων μικροκλίματος του εσωτερικού εργασιακού χώρου. Για τον λόγο αυτό, διεθνώς λαμβάνεται υπόψη ο δείκτης θερμικής καταπόνησης , που ορίζει οτι η θερμοκρασία στους χώρους εργασίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού λαμβανομένης υπόψη της φύσης της εργασίας, της σωματικής προσπάθειας που απαιτείται για την εκτέλεσή της και των κλιματολογικών συνθηκών των εποχών του έτους.

Αυτό σημειώνεται από το 2013 , όπου σε εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας (ΑΔΑ: ΒΕΖ8Λ-ΑΗΣ) γίνεται αναφορά για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων το καλοκαίρι. Το Υπ. Εργασίας ζητά από τις κατά τόπους υπηρεσίες Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του ΣΕΠΕ την περίοδο να επικεντρωθούν σε προληπτικούς ελέγχους εφαρμογής μέτρων που στοχεύουν στη μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων Το Υπ. Εργασίας προκειμένου να προβεί σε μέτρα για την προστασία της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων και την αναθεώρηση της σχετικής Οδηγίας, έχει συνάψει συνεργασία με την ΕΜΥ για την εκπόνηση μετρήσεων πλησίον μετεωρολογικών σταθμών αεροδρομίων. Συγκεκριμένα, έχουν τοποθετηθεί μετρητές WBGT πλησίον των Μετεωρολογικών Σταθμών που εδρεύουν στις 110 (Λάρισα), 111 (Νέα Αγχίαλος), 112 (Ελευσίνα) και 114 (Τανάγρα) Πτέρυγες Μάχης. Τα δεδομένα θα αξιοποιηθούν για σύγκριση με τα αποτελέσματα εφαρμογής εμπειρικών σχέσεων υπολογισμού του δείκτη WBGT αλλά και για την αξιολόγηση προγνωστικών τιμών από αριθμητικά μοντέλα πρόγνωσης καιρού. Η πειραματική διαδικασία θα διαρκέσει τη θερμή περίοδο του έτους, δηλαδή από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο του 2019. Τα αποτελέσματα θα αναλυθούν από την Δνση Β της ΕΜΥ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ερευνητική ομάδα FAMELab [(F)unctional (A)rchitecture of (M)ammals in their (E)nvironment].

ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ 

Η ΕΜΥ από αυτή την εβδομάδα στην κεντρική ιστοσελίδα της εκδίδει την πρόγνωση του δείκτη WBGT υπολογισμένου με τη μέθοδο Liljgren. (Περισσότερες πληροφορίες για την μέθοδο εδώ.)

Υπενθυμίζουμε οτι Ο βιοκλιματικός δείκτης WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) έχει επιλεγεί ως χαρακτηριστικός δείκτης θερμικής καταπόνησης. H χρήση του συνιστάται στο πρότυπο ISO 7243 (Ergonomics of the thermal environment), και χρησιμοποιείται συμβουλευτικά στην Οδηγία για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την πρόγνωση για ΣΗΜΕΡΑ & ΑΥΡΙΟ  από την κεντρική ιστοσελίδα της ΕΜΥ