Το εγχειρίδιο του Μετεωρολόγου-Προγνώστη

Το Εγχειρίδιο του Μετεωρολόγου - Προγνώστη είναι ένα βιβλίο αποκλειστικά για εκπαιδευτική χρήση στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι βασικές θεωρητικές μετεωρολογικές έννοιες, καθώς και ένα σύνολο κανόνων και τεχνικών που αφορούν στην πρόγνωση του καιρού

Το Εγχειρίδιο του Μετεωρολόγου - Προγνώστη είναι ένα βιβλίο αποκλειστικά για εκπαιδευτική χρήση στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι βασικές θεωρητικές μετεωρολογικές έννοιες, καθώς και ένα σύνολο κανόνων και τεχνικών που αφορούν στην πρόγνωση του καιρού. Εκπονήθηκε ως βοήθημα των Μετεωρολόγων-Προγνωστών στο επιχειρησιακό τους έργο, αλλά συγχρόνως αποτελεί ένα εύχρηστο και εμπεριστατωμένο βιβλίο που είναι χρήσιμο σε αυτούς που θέλουν να κατανοήσουν βαθύτερα τη μετεωρολογική επιστήμη.Το  βιβλίο κατά την προσωπική μου άποψη είναι "δύσκολο" γι΄αυτούς που δεν έχουν κάποιες βασικές γνώσεις , ωστόσο είναι ένα βιβλίο που αξίζει όχι μόνο να διαβαστεί αλλά και να μελετηθεί . 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΔΩ

http://www.emy.gr/emy/en/meteorology/components/HNMS_MeteorologistBook.pdf